TürkGücü (Turkish Top 300 guild) aktif oyuncular arıyor. Etiket #ZCLXU

Selamlar aktif Türk oyuncular aramaktayız. 14 oyuncu ile şu an ilk 300 deyiz. 20 kişi olunca çok daha farklı şeyler olur. Aktif uyumlu arkadaşları bekliyoruz :) Etiket #ZCLXU

Comments

Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Leaderboard